Ewch i'r prif gynnwys

Hysbysu marwolaeth

Cyn i chi ddechrau

Peidiwch â defnyddio botwm cefn y porwr i osgoi colli'ch data.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i'ch helpu i ddweud wrth y llywodraeth a'r cynghorau lleol am y farwolaeth ac ni fydd yn rhaid i chi anfon copi o'r dystysgrif marwolaeth yn y post.

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gais am fudd-da, ond gall eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Os ydych chi eisiau, gellir trosglwyddo'r wybodaeth i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau cynghorau lleol.

Efallai eich bod eisoes wedi darllen taflen gan eich cyngor lleol am y gwasanaeth hwn. Os na, gofynnwch am un neu gallwch ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ar wefan www.gov.uk.

Preifatrwydd: Mae'r gwasanaeth hwn wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael ei gwarchod. Mae ein Datganiad Preifatrwydd yn dweud wrthych sut y byddwn yn defnyddio ac yn amddiffyn y wybodaeth hon.

Mae gwybodaeth ofynnol wedi'i marcio â seren (*).

Bydd eich sesiwn yn dod i ben ar ôl 20 munud o anactifedd, mewn unrhyw ffenestr agored. Ni fydd cynnydd yn cael ei arbed a byddwch yn dychwelyd ii www.gov.uk

Beth fyddwch ei angen

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn byddwch angen:

  • y rhif cyfeirnod Dywedwch Wrthym Unwaith a roddwyd i chi gan y cofrestrydd
  • enw, dyddiad marwolaeth a rhif Yswiriant Gwladol yr ymadawedig
  • manylion cyswllt, dyddiad geni neu rif Yswiriant Gwladol y perthynas agosaf (perthynas agosaf trwy waed neu briodas)
  • manylion y person neu gwmni sy'n delio â thŷ, eiddo ac arian (ystâd) yr ymadawedig

Nodwch: cyn rhoi manylion y perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, rydych angen eu caniatâd i wneud hynny.

Awdurdod a chaniatâd

* Ai chi yw'r perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, ac os na,  
oes gennych chi'r awdurdod i weithredu ar eu rhan?

Darparwyd y gwasanaeth gan

DWP logo

Sesiwn wedi'i amseru allan

Bydd eich sesiwn yn cael ei amseru allan mewn 20 munud os na fydd unrhyw weithgaredd yn cymryd lle.

Os nad ydych yn gallu cwblhau'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith ar-lein, ffoniwch ein gwasanaeth ffôn am ddim ar 0800 085 7308 (oriau agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:00am a 6:00pm).

Dylem fod yn gallu cymryd eich manylion dros y ffôn, felly sicrhewch fod gennych yr holl ddogfennau a'r wybodaeth sydd eu hangen pan fyddwch yn ffonio.

Os hoffech roi adborth ar y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith, anfonwch e-bost atom yn tellusonce.communications@dwp.gov.uk

Dywedwch Wrthym Unwaith

 

Mae Dywedwch Wrthym Unwaith yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darganfyddwch fwy.