Cyn i chi ddechrau

Peidiwch â defnyddio botwm cefn y porwr i osgoi colli'ch data.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i'ch helpu i ddweud wrth y llywodraeth a'r cynghorau lleol am y farwolaeth ac ni fydd yn rhaid i chi anfon copi o'r dystysgrif marwolaeth yn y post.

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gais am fudd-da, ond gall eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Os ydych chi eisiau, gellir trosglwyddo'r wybodaeth i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau cynghorau lleol.

Preifatrwydd: Mae'r gwasanaeth hwn wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael ei gwarchod. Mae ein Datganiad Preifatrwydd yn dweud wrthych sut y byddwn yn defnyddio ac yn amddiffyn y wybodaeth hon.

Bydd eich sesiwn yn dod i ben ar ôl 20 munud o anactifedd, mewn unrhyw ffenestr agored. Ni fydd cynnydd yn cael ei arbed a byddwch yn dychwelyd ii www.gov.uk

Beth fyddwch ei angen

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn byddwch angen:

  • y rhif cyfeirnod Dywedwch Wrthym Unwaith a roddwyd i chi gan y cofrestrydd
  • enw, dyddiad marwolaeth a rhif Yswiriant Gwladol yr ymadawedig
  • manylion cyswllt, dyddiad geni neu rif Yswiriant Gwladol y perthynas agosaf (perthynas agosaf trwy waed neu briodas)
  • manylion y person neu gwmni sy'n delio â thŷ, eiddo ac arian (ystâd) yr ymadawedig

Nodwch: cyn rhoi manylion y perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, rydych angen eu caniatâd i wneud hynny.

Awdurdod a chaniatâd

Ai chi yw'r perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, ac os na,  
oes gennych chi'r awdurdod i weithredu ar eu rhan?
Cysylltwch â ni am help

Ffôn

0800 085 7308

Ffôn Testun: 0800 141 2218
Gwasanaeth Video Relay ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:30 am i 3:30 pm.

E-bost

E-bostiwch ni ar tellusonce.communications@dwp.gov.uk

Sesiwn wedi'i amseru allan

Bydd eich sesiwn yn cael ei amseru allan mewn 20 munud os na fydd unrhyw weithgaredd yn cymryd lle.